Social Values

Answers

Αριθ. 1: Πότε εγκρίθηκε η Διακήρυξη του Ανθρώπινου Δικαίου;

 α.1945

β.1789

γ.1917

δ.1948

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα ορόσημο έγγραφο στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συντάχθηκε από εκπροσώπους με διαφορετικό νομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο από όλες τις περιοχές του κόσμου. Η Διακήρυξη διακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι 1948.

 

Αριθ. 2: Σύμφωνα με το ιταλικό Σύνταγμα  η δημιουργία ένωσης μεταξύ των ανθρώπων είναι:

α. Παράνομη

β. Ελεύθερη

γ. Δυνατόν μόνο εάν εγκριθεί

δ. Επικίνδυνη για τη δημοκρατική τάξη

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να συνεργάζονται ελεύθερα, χωρίς άδεια, για σκοπούς που δεν απαγορεύονται  από το ποινικό δίκαιο. Απαγορεύονται μυστικές ενώσεις και ενώσεις που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, ακόμη και έμμεσα, μέσω στρατιωτικών οργανώσεων.

 

Αριθ. 3: Πότε είναι η ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

α.10 Δεκεμβρίου

β.25 Απριλίου

γ.9 Νοεμβρίου

δ.22 Απριλίου

Η Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου – την ημέρα κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε, το 1948, την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Αριθ. 4: Ποια είναι τα «μπλε κράνη»;

α. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ.

β. Οι ένοπλες δυνάμεις του ΟΗΕ

γ. Ο αμερικανικός στρατός

δ. Οι Ιταλοί εθελοντές

Τα μπλε κράνη  είναι οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ που περιλαμβάνουν στρατιώτες, αστυνομικούς και τοπικό πολιτικό προσωπικό. Οι δυνάμεις είναι πολυεθνικές: από το 1948, 130 έθνη τους προσέφεραν προσωπικό. Μπορούν να αναπτυχθούν τόσο για την εφαρμογή όσο και για την παρακολούθηση των ειρηνευτικών συμφωνιών σε κάθε μέρος του πλανήτη.

 

Αριθ. 5: Ποιο από αυτά δεν είναι στόχος της αειφόρου ανάπτυξης;

α. Ισότητα των φύλων

β. Ελευθερία έκφρασης

γ. Ποιοτική εκπαίδευση

δ. Μειωμένη ανισότητα

Οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης είναι 17 και περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων, την ποιοτική εκπαίδευση και τη μειωμένη ανισότητα. Η ελευθερία της έκφρασης δεν είναι ένας βιώσιμος στόχος αλλά ένα απαράβατο ανθρώπινο δικαίωμα που κατοχυρώνεται από τη Διακήρυξη του Ανθρώπινου Δικαίου.

 

Αριθ. 6: Τι θα μπορούσε να είναι έκφραση της ισότητας των φύλων;

α. Άνδρες και γυναίκες πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο για την ίδια δουλειά

β. Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα

γ. Οι άνδρες μπορούν να έχουν τους ίδιους  μήνες άδειας με απολαβές, όπως οι γυναίκες όταν γίνουν πατέρες

δ. Όλα τα πιο πάνω είναι σωστά

Η ισότητα των φύλων εξασφαλίζεται στο κράτος, στο οποίο υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες ανεξάρτητα από το φύλο.

Συχνά μιλούσαμε για την ανάγκη συμμετοχής των γυναικών σε έναν πιο ίσο κόσμο που να σχετίζεται εξίσου με τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους, διότι ιστορικά είχαν μεγαλύτερη διάκριση από τους άντρες. Και τα δύο φύλα δεν έχουν ακόμη αγωνιστεί για να επιτύχουν την ισότητα και πρέπει να το κάνουν μαζί.

 

Αριθ. 7: Πόσα είναι τα δικαιώματα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

α.12

β.30

γ.18

δ.42

Η Διακήρυξη αποτελείται από ένα προοίμιο και 30 άρθρα που καθορίζουν τα ατομικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα κάθε ατόμου. Το κείμενο καθορίζει μεμονωμένα δικαιώματα, δικαιώματα του ατόμου έναντι της κοινότητας,  θεμελιώδεις ελευθερίες (ελευθερία σκέψης, γνώμης, θρησκείας και συνείδησης) και τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του ατόμου.

 

Αριθ. 8: Τι σημαίνει «ειρήνη»;

α. Η απόρριψη όπλων μαζικής καταστροφής

β. Η απουσία σύγκρουσης και η ύπαρξη διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας

γ. Η απουσία σύγκρουσης

δ. Η δίκαιη ύπαρξη διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας

Σύμφωνα με το προοίμιο της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης για τον Πολιτισμό της Ειρήνης που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η ειρήνη “όχι μόνο είναι η απουσία σύγκρουσης, αλλά απαιτεί, επίσης ,μια θετική, δυναμική συμμετοχική διαδικασία όπου ενθαρρύνεται ο διάλογος και επιλύονται οι συγκρούσεις, σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας “.

 

Αριθ. 9: Τι είναι τα Ηνωμένα Έθνη;

α.Ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο

β.Ένα ιταλικό ίδρυμα

γ.Ένα διεθνές ίδρυμα

δ.Ένα αμερικανικό ίδρυμα

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που δημιουργήθηκε για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, κάθε έθνος στον πλανήτη είναι μέρος του ΟΗΕ. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι παγκόσμια κυβέρνηση και δεν νομοθετούν. Παρέχουν βοήθεια για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων και τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Αριθ. 10: Η ψηφοφορία συμφωνα με το ιταλικό Σύνταγμα είναι:

α. Υποχρεωτική

β. Ελεγχόμενη

γ. Προσωπική και δημόσια

δ. Προσωπική, ιδιωτική και δωρεάν

Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο, η ψηφοφορία είναι προσωπική και ίση, δωρεάν και μυστική. Το απόρρητο χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί ο έλεγχος του ψηφοφόρου. Η άσκηση της ψηφοφορίας είναι καθήκον του πολίτη, αλλά όχι υποχρέωση. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος μπορεί να περιοριστεί μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

 

Αριθ. 11: Ποιο θεσμικό όργανο  του ΟΗΕ είναι υπεύθυνο για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

α. Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

β. Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο

γ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

δ. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει ηγετική ευθύνη στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το γραφείο υποστηρίζει τις συνιστώσες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ειρηνευτικών αποστολών σε πολλές χώρες και διαθέτει πολλά εθνικά και περιφερειακά γραφεία και κέντρα

 

Αριθ. 12: Πόσοι είναι οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης;

α.5

β.12

γ.9

δ.17

Ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης, που εγκρίθηκε το 2015 παρέχει ένα κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, στο παρόν και στο μέλλον: είναι 17 στόχοι και αναγνωρίζουν ότι ο τερματισμός της φτώχειας πρέπει να συμβαδίζει με στρατηγικές που οικοδομούν την οικονομική ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει μια σειρά κοινωνικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής προστασίας και των ευκαιριών απασχόλησης, ενώ αντιμετωπίζει την αλλαγή του κλίματος και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αριθ. 13: Ποια από τις ακόλουθες επιλογές δεν είναι μία από τις τρεις μεγάλες κοινωνικές τάξεις στην αυστριακή κοινωνία, στις αρχές του 1800;

α. Αριστοκράτες,

β. Πολίτες

γ. Αγρότες

δ. Σκλάβοι

Η αυστριακή κοινωνία ήταν παραδοσιακά πολύ στρωματοποιημένη, με σαφώς καθορισμένες κοινωνικές διακρίσεις. Οι μεγάλες κοινωνικές τάξεις αποτελούνται από τους αριστοκράτες, τους πολίτες και τους αγρότες. Το 1781 ο Ιερός Ρωμαίος αυτοκράτορας Τζόζεφ Β ‘κατήργησε τη δουλεία στις αυστριακές κυριαρχίες του Αμβούργου και οι σκλάβοι δεν αποτελούσαν κοινωνική τάξη.

 

Αριθ. 14: Πότε έγινε η Αυστρία μέλος των Ηνωμένων Εθνών;

α. 14 Δεκεμβρίου 1955

β. 17 Απριλίου 1988

γ. 23 Ιουνίου 1990

δ. 5 Φεβρουαρίου

Η Αυστρία έχει καθιερωθεί ως κράτος – μέλος του ΟΗΕ στις 14 Δεκεμβρίου 1955 ως το 70ο μέλος της.

 

Αριθ. 15: Ποια από τις ακόλουθες χώρες δεν είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών;

α. Ρωσική Ομοσπονδία

β. Το Ηνωμένο Βασίλειο

γ. Αυστρία

δ. Γαλλία

Το Συμβούλιο  Ασφαλείας αποτελείται από 15 μέλη και πέντε από αυτά είναι μόνιμα μέλη: Κίνα, Γαλλία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

 

Αριθ. 16: Πότε άρχισε η Αυστρία να συντονίζει την «Ομάδα φίλων του κράτους δικαίου» στη Νέα Υόρκη, ένα άτυπο δίκτυο 50 περίπου κρατών μελών του ΟΗΕ από όλες τις περιφερειακές ομάδες;

α. 2011

β. 2005

γ. 2007

δ. 2002

Η Αυστρία συντονίζει την «Ομάδα φίλων του κράτους δικαίου» στη Νέα Υόρκη, ένα ανεπίσημο δίκτυο 50 περίπου κρατών μελών του ΟΗΕ από όλες τις περιφερειακές ομάδες. Η ομάδα συνεδριάζει για να συζητήσει διάφορα θέματα και να συνεργαστεί για την προώθηση της ενίσχυσης και της συνοχής των δραστηριοτήτων κράτους δικαίου του ΟΗΕ.

 

Αριθ. 17: Πότε ιδρύθηκε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών; 

α. 2006

β. 1945

γ. 1978

δ. 1999

Το UNHRC είναι ένας διακυβερνητικός φορέας εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών που αποτελείται από 47 κράτη υπεύθυνα για την προώθηση και την προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Το UNHRC διερευνά ισχυρισμούς για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών και αντιμετωπίζει σημαντικά θεματικά  ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία πίστης και θρησκείας, τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ και τα δικαιώματα των φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων.

 

Αριθ. 18: Ποιες από τις ακόλουθες προτεραιότητες είναι / αποτελούν προτεραιότητα της αυστριακής πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την περίοδο 2019-2021;

α. Δικαιώματα γυναικών

β. Δικαιώματα παιδιών

γ. Ανεξιθρησκεία

δ. Όλες οι επιλογές 

Ως mwmbwr του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2019-2021, η Αυστρία δήλωσε ότι επικεντρώνεται στα πιο κάτω:  δικαιώματα γυναικών, δικαιώματα παιδιών, εμπορία ανθρώπων, ασφάλεια δημοσιογράφων, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , καταπολέμηση του ρατσισμού, δικαιώματα των μειονοτήτων, θρησκευτική ελευθερία και εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Αριθ. 19: Πότε εγκρίθηκε η Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

α. 25 Ιουνίου 1993

β. 21 Ιουνίου 1995

γ. 25 Ιουλίου 1993

δ. 25 Ιουνίου 1995

Η Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης, επίσης, γνωστό ως VDPA, είναι μια δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εγκρίθηκε με συναίνεση στην Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις 25 Ιουνίου 1993 στη Βιέννη της Αυστρίας.

 

Αριθ. 20: Ποιες χώρες δεν έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων από το 1967;

α. Κονγκό και Μονακό

β. Τουρκία και Μαδαγασκάρη

γ. Αυστρία και Νορβηγία

δ. Εσθονία και Σερβία

Το πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων είναι μια βασική συνθήκη στο διεθνές προσφυγικό δίκαιο. Τέθηκε σε ισχύ στις 4 Οκτωβρίου 1967 και 146 χώρες είναι συμβαλλόμενα μέρη. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων είχε περιορίσει το καθεστώς του πρόσφυγα σε εκείνους των οποίων οι περιστάσεις είχαν προκύψει “ως αποτέλεσμα γεγονότων που συνέβησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1951”. Αναφέρεται, επίσης, σε “γεγονότα που συμβαίνουν στην Ευρώπη” ή “γεγονότα που συμβαίνουν στην Ευρώπη ή αλλού “. Το Πρωτόκολλο του 1967 κατήργησε τόσο τους χρονικούς όσο και τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Η Τουρκία διατήρησε τον περιορισμό στη γεωγραφική θέση και η Μαδαγασκάρη δεν το έχει επικυρώσει τελείως.

 

Αριθ. 21: Πότε διορίστηκε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής κοινοβουλευτικού οργάνου;

α. 1927

β. 1953

γ. 1919

δ. 1955

Εξήγηση της σωστής απάντησης: Η Όλγα Ρούντελ-Ζένεκ (Χριστιανικό Κοινωνικό Κόμμα) γίνεται η πρώτη πρόεδρος του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, της αυστριακής Γερουσίας. Είναι, λοιπόν ,η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που ηγείται κοινοβουλευτικού οργάνου.

 

Αριθ. 22: Ποια ήταν η νέα εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα με το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από το 200;

α. Γυναίκες

β. Θρησκεία

γ. Ασφάλεια

δ. Πείνα 

Είναι το πρώτο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που εξετάζει συγκεκριμένα τον ειδικό αντίκτυπο της σύγκρουσης στις γυναίκες και τονίζει τον σημαντικό και ενεργό ρόλο των γυναικών σε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης – από ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έως την ανοικοδόμηση των καταστραμμένων κοινωνιών.

 

Αριθ. 23: Σε ποια θέση κατατάσσεται η Αυστρία στην ΕΕ στον δείκτη ισότητας των φύλων, το 2019;

α. 21ος

β. 13η

γ. 17η

δ. 8η

Με 65,3 στους 100 πόντους, η Αυστρία κατατάσσεται 13η στην ΕΕ στον δείκτη ισότητας των φύλων το  2019.

 

Αριθ. 24: Πότε επικυρώθηκε από την Αυστρία η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW);

α. 1978

β. 1979

γ. 1982

δ. 1980

Εξήγηση της σωστής απάντησης: Ξεκινώντας από το Διεθνές Έτος Γυναικών το 1975, τα Ηνωμένα Έθνη άρχισαν να συζητούν εντατικά την κατάσταση των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Το μεγαλύτερο επίτευγμα της δεκαετίας ήταν η έγκριση της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών το 1978. Η Αυστρία επικύρωσε τη Σύμβαση το 1982.

Αριθ. 25: Ποια είναι η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας στην Κύπρο;

α. 24 μήνες

β. 12 μήνες

γ. 14 μήνες

δ. 16 μήνες

Η στρατιωτική θητεία στην Κυπριακή Εθνική Φρουρά είναι υποχρεωτική για όλους τους άνδρες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και για κάθε άνδρα που γεννήθηκε από γονέα ελληνοκυπριακής καταγωγής για 14 μήνες.

 

Αριθ. 26: Η χαμηλότερη βαθμολογία της Κύπρου στην ισότητα των φύλων ανήκει στον τομέα …;

α. Υγεία (ικανοποίηση υγείας, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη)

β. Δύναμη (πολιτική δύναμη)

γ. Εργασία (συμμετοχή στην απασχόληση)

δ. Γνώση (εκπαίδευση)

Το σκορ της Κύπρου στον τομέα της δύναμης είναι 28,2 / 100. Οι γυναίκες εξακολουθούν να εκπροσωπούνται σε μικρό βαθμό στην κυβέρνηση. Μόνο το 38% των δικαστών είναι γυναίκες και μόνο το 20,8% των δημοσίων υπαλλήλων ανώτερου επιπέδου. Η Κύπρος έχει τώρα τρεις γυναίκες υπουργούς (από τις έντεκα θέσεις) και δύο γυναίκες εκλέχθηκαν ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2009.

 

Αριθ. 27: Η υψηλότερη βαθμολογία της Κύπρου στην ισότητα των φύλων ανήκει στον τομέα ..,?

α. Υγεία (ικανοποίηση από την υγεία, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη)

β. Δύναμη (πολιτική δύναμη)

γ. Γνώση (εκπαίδευση)

δ. Χρόνος (δραστηριότητες φροντίδας, κοινωνικές δραστηριότητες)

Το σκορ της Κύπρου στον τομέα της υγείας είναι 88,4, με πρόοδο 2,6 πόντων από το 2005 (+ 0,2 πόντοι από το 2015). Αυτή η αλλαγή οφείλεται στην αύξηση της ισότητας των φύλων στην κατάσταση της υγείας και στη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Περίπου το 77% των γυναικών και το 79% των ανδρών θεωρούν την υγεία τους καλή.

 

Αριθ. 28: Ποιος είναι ο ρόλος του εθνικού σχεδίου δράσης για την πρόληψη και τον χειρισμό της οικογενειακής βίας (2008-2013);

α. Παρακολούθηση της έκτασης της βίας στην οικογένεια

β. Ευαισθητοποίηση του κοινού καθώς και των σχετικών επαγγελματιών

γ. Προώθηση υπηρεσιών που ασχολούνται με όλες τις πτυχές του προβλήματος και συγκεκριμένα για υποστήριξη και προστασία των θυμάτων

δ. Όλα τα παραπάνω

Το εθνικό σχέδιο δράσης Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (2007-2013) περιλαμβάνει τη βία κατά των γυναικών μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων του. Αναφέρεται, επίσης, σε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, του εμπορίου γυναικών, της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και του βιασμού και της σεξουαλικής επίθεσης. Αν και αναγνωρίζει την ανάγκη για δράσεις για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές και άλλες μειονότητες, δεν προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση αυτής της ομάδας.

 

Αριθ. 29: Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να σπουδάσετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

α. Ναι

β. Όχι

γ. Εναπόκειται στον πολίτη του κάθε κράτους μέλους

δ. Ναι, αλλά θα πληρώνουν υψηλότερα δίδακτρα

Έχετε το δικαίωμα να ζείτε στη χώρα της ΕΕ όπου σπουδάζετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας εάν είστε εγγεγραμμένοι σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, έχετε επαρκές εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, για να ζήσετε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική υποστήριξη και να έχετε ολοκληρωμένη κάλυψη ασφάλισης υγείας. Θα μπορούσατε να χάσετε το δικαίωμά σας να μείνετε στη χώρα εάν ολοκληρώσετε τις σπουδές σας και δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι εργάζεστε ή έχετε επαρκείς πόρους για να στηρίξετε τον εαυτό σας.

 

Αριθ. 30: Ποιοι νόμοι σχετίζονται με την ισότητα των φύλων;

α. Ο νόμος περί προστασίας της μητρότητας

β. Η γονική άδεια και άδεια για λόγους νόμου ανωτέρας βίας

γ. Ο νόμος για τη βία στην οικογένεια (πρόληψη και προστασία των θυμάτων)

δ. Όλα τα παραπάνω

Ένας εντυπωσιακός αριθμός νομοθετικών μέτρων σχετικά με την ισότητα των φύλων έχει εγκριθεί την τελευταία δεκαετία. Αυτά περιλαμβάνουν το δίκαιο για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση, την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία ή για την εργασία ίσης αξίας, τον νόμο για την προστασία της μητρότητας, τη γονική άδεια και την άδεια για λόγους ανωτέρας βίας Νόμος, Νόμος περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, νόμος περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών (πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών), νόμος περί βίας στην οικογένεια (πρόληψη και προστασία των θυμάτων), Καταπολέμηση της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπινων όντων και του νόμου περί προστασίας των θυμάτων, μεταξύ άλλων.

 

Αριθ. 31: Τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ προστατεύονται από: 

α. Την αρμόδια αρχή κάθε χώρας

β. Τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

γ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

δ. Τον Ευρωπαίο Επίτροπο

Οι αρχές των χωρών της ΕΕ υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μόνο κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται από το σύνταγμα της χώρας σας.

 

Αριθ. 32: Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαμένουν ελεύθερα οπουδήποτε στην Ευρώπη;

α. Ναι

β. Όχι

γ. Υπό ορισμένες συνθήκες

δ. Μόνο σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες

Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να μετακινηθείτε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για να ζήσετε, να εργαστείτε, να σπουδάσετε, να αναζητήσετε εργασία ή να συνταξιοδοτηθείτε. Μπορείτε να μείνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για έως και 3 μήνες χωρίς να εγγραφείτε εκεί, αλλά ίσως χρειαστεί να αναφέρετε την παρουσία σας. Η μόνη απαίτηση είναι η κατοχή έγκυρης εθνικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

Αριθ. 33: Ποιος είναι ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας;

α. Η βελτίωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών μελών

β. Μια Ευρώπη χωρίς στρατούς

γ. Η επέκταση της εδαφικής κυριαρχίας της Ευρώπης

ρε. Η έναρξη του Γ ‘Παγκοσμίου Πολέμου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, στο πλαίσιο της συνολικής αποστολής που ορίζεται στην προαναφερθείσα απόφαση του Συμβουλίου, έχει τρεις κύριες αποστολές: 1) υποστήριξη της ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων και στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2) τόνωση της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας (Ε & Τ) και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, 3) ενεργώντας ως στρατιωτική διεπαφή με τις πολιτικές της ΕΕ.

 

Αριθ. 34: Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, κάθε πολίτης της Ένωσης, ανεξαρτήτως εθνικότητας, έχει το δικαίωμα:

α. Για να ψηφίζει και να είναι υποψήφιος στη χώρα της ΕΕ στην οποία ζει.

β. Για προστασία των προσωπικών του δεδομένων

γ. Για δίκαιη δίκη, πολιτική ή εγκληματική

γ. Για ελευθερία έκφρασης

Επέτρεψε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν το τοπικό αξίωμα και για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα της ΕΕ στην οποία ζούσαν, ανεξάρτητα από την εθνικότητα.

 

Αριθ. 35: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδρεύει:

α. Στις Βρυξέλλες

β. Στο Λουξεμβούργο

γ. Στη Φρανκφούρτη

δ. Στο Στρασβούργο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι το δικαστήριο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

 

Αριθ. 36: Πότε γιορτάζουμε τα  δικαιώματα των παιδιών;

α. 20 Νοεμβρίου

β. 2 Ιουνίου

γ. 20 Σεπτεμβρίου

δ. 2 Δεκεμβρίου

20 Νοεμβρίου, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού.