Europe

Answers

Αριθ. 1: Ποια χώρα δεν είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

α.Ισπανία

β.Γαλλία

γ.Ιταλία

δ.Γερμανία

Τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ ήταν: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η Ισπανία προσχώρησε στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1986.

 

Αριθ. 2: Τι σημαίνουν τα 12 αστέρια στη σημαία της ΕΕ;

α. Ιδανικά ενότητας, αλληλεγγύης και αρμονίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης

β. Αριθμός χωρών που συμμετέχουν στην ΕΕ όταν έγινε η σημαία

γ. Κύκλος της ζωής

δ. Ο αριθμός των πρώτων άρθρων του Συντάγματος

Τα 12 χρυσά αστέρια σε μπλε φόντο αντιπροσωπεύουν τους λαούς της Ευρώπης σε έναν κύκλο, σύμβολο της ενότητας μεταξύ των λαών της Ευρώπης.

 

Αριθ. 3: Ποιο είναι το τελευταίο κράτος που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση; (Ενημερώθηκε έως το 2020)

α. Εσθονία

β. Κύπρος

γ. Βουλγαρία

δ. Κροατία

Η Κροατία είναι το τελευταίο μέλος της ΕΕ, που εντάχθηκε στις άλλες το 2013. Ήταν η πρώτη χώρα που προσχώρησε στην ΕΕ που είχε πρόσφατα έναν τρομερό πόλεμο, ο οποίος έληξε το 1995. Ήταν η δεύτερη χώρα μετά τη Σλοβενία ​​από το έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας που έγινε μέλος της ΕΕ.

 

Αριθ. 4: Πότε γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση;

α.1991

β.1987

γ.1993

δ.1945

Την 1η Νοεμβρίου 1993, οι δώδεκα χώρες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικύρωσαν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992). Ήταν η χρηματοδοτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έθεσε τα θεμέλια για τη νομισματική ένωση, τους πολιτικούς κανόνες και τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους που είναι απαραίτητες για την ένταξη των κρατών στην Ένωση.

 

Αριθ. 5: Ποιο είναι το επαρκές έγγραφο για έναν Ευρωπαίο πολίτη που ταξιδεύει στην Ευρώπη;

α.Διαβατήριο

β.Τουριστική βίζα

γ.Ταυτότητα

δ. Βίζα εργασίας

Εάν είστε Ευρωπαίος πολίτης, μπορείτε να διασχίσετε τα σύνορα των κρατών που αποτελούν μέρος του χώρου Σένγκεν μόνο με ένα απλό έγγραφο ταυτότητας. Όλες οι χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανήκουν πλήρως στον χώρο Σένγκεν.

 

Αριθ. 6: Πόσα κράτη υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

α.30

β.12

γ.27

δ.32

Η ΕΕ δεν ήταν πάντα τόσο μεγάλη όσο σήμερα. Με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότερες χώρες αποφάσισαν να συμμετάσχουν. Η Ένωση μετρά επί του παρόντος 27 χώρες της, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020.

 

Αριθ. 7: Ποιοι αποτελούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;

α. Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ

β. Εκπρόσωποι των εθνικών διοικήσεων

γ. Οικονομικοί εμπειρογνώμονες κάθε κράτους

δ. Κοινοί πολίτες που ψηφίζονται από τον κόσμο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων όλων των χωρών της ΕΕ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκαλείται  από τον Πρόεδρό του, ο οποίος εκλέγεται από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για θητεία δύο και ενάμισι χρόνων που μπορεί να ανανεωθεί.

 

Αριθ. 8: Ποιο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ψηφίζεται από τους Ευρωπαίους πολίτες;

α.Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

β.Ευρωπαϊκή Επιτροπή

γ.Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

δ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ που εκλέγεται απευθείας από ευρωπαίους πολίτες και συμβάλλει στη διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας του ευρωπαϊκού δικαίου. Αποτελείται από εκπροσώπους των πολιτών της Ένωσης που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών.

 

Αριθ. 9: Πού βρίσκονται τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα;

α.Βρυξέλλες, Στρασβούργο

β. Παρίσι, Λιοντάρι

γ.Ρώμη, Μαδρίτη

δ. Βερολίνο, Άμστερνταμ

Τα κύρια γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Έχει επίσης γραφεία στις διάφορες χώρες της ΕΕ και “αντιπροσωπείες” εκτός της ΕΕ. Σε πολλές χώρες της ΕΕ, ιδρύθηκαν οργανισμοί με συγκεκριμένα τεχνικά, επιστημονικά ή διοικητικά καθήκοντα.

 

Αριθ. 10: Τι είναι το ΝΑΤΟ;

α.Διεθνής οργανισμός

β.Αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία

γ. Ευρωπαϊκός οργανισμός

δ.Ερευνητικό ίδρυμα

Το ΝΑΤΟ είναι διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1949. Είναι μια συμμαχία ασφάλειας 30 χωρών από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Ο βασικός στόχος του ΝΑΤΟ είναι η διαφύλαξη της ελευθερίας και της ασφάλειας των Συμμάχων με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα.

Εάν ένα κράτος μέλος δέχεται επίθεση, οι σύμμαχοι αντιδρούν. Μέχρι στιγμής, η μόνη  περίπτωση που έχει συμβεί αφορά την  επίθεση στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

 

Αριθ. 11: Ποιο κράτος εγκατέλειψε πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Ένωση;

α.Βέλγιο

β. Πολωνία

γ. Σουηδία

δ. Μεγάλη Βρετανία

Μετά από ένα ευρύ δημοψήφισμα τον Ιούνιο του 2016, στο οποίο το 52% ψήφισε υπέρ της εγκατάλειψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 48% ψήφισε να παραμείνει μέλος, η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας, ξεκίνησε τη διαδικασία εξόδου που έληξε το 2020 και ταυτίστηκε με τη λέξη «Brexit».

 

Αριθ. 12 Ποια είναι η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

α. Αγγλική

β. Ιταλική

γ. Γαλλική

δ. Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις είναι σωστή

“Γλώσσες: ο πλούτος της Ευρώπης”,αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πολυγλωσσία της. Επισήμως, υπάρχουν 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολύ συχνά οι επίσημες επικοινωνίες γράφονται και μεταφράζονται σε τρεις μόνο γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλοι οι εκπρόσωποι μπορούν να μιλούν τη δική τους γλώσσα.

Αριθ. 13: Πότε υπογράφηκε η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες (Σύμβαση της Γενεύης);

α. 1945

β. 2000

γ. 1951

δ. 2013

Η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες υπογράφηκε το 1951 στη Γενεύη. Ορίζει τον όρο «πρόσφυγας» και σκιαγραφεί τα δικαιώματα των προσφύγων, καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις των κρατών που την υπέγραψαν για την προστασία τους. Η βασική αρχή είναι ο μη επαναπατρισμός, η οποία ισχυρίζεται ότι ένας πρόσφυγας δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει σε μια χώρα όπου θα αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές για τη ζωή ή την ελευθερία του. Αρχικά, η Σύμβαση της Γενεύης προστάτεψε τους Ευρωπαίους πρόσφυγες από την 1η Ιανουαρίου 1951 (μετά τον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο). Το 1967 υπογράφηκε ένα πρόσθετο πρωτόκολλο που αφαιρεί τα χρονικά και γεωγραφικά όρια του ποιος μπορεί να θεωρηθεί πρόσφυγας και ποιος δικαιούται προστασίας.

 

Αριθ. 14: Ποια ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ;

α. Αυστρία

β. Ελβετία

γ. Νορβηγία

δ. Δανία

Η Αυστρία δεσμεύεται από τη Συνθήκη του αυστριακού κράτους του 1955 και το σύνταγμά της, η οποία απαγορεύει την είσοδο σε στρατιωτικές συμμαχίες και τη δημιουργία ξένων στρατιωτικών βάσεων στο αυστριακό έδαφος. Άλλες ουδέτερες ευρωπαϊκές χώρες είναι: Ελβετία, Σουηδία, Φινλανδία, Ιρλανδία.

 

Αριθ. 15: Τι είναι το Silbo Gomero;

α. Ένας Ισπανός τραγουδιστής

β. Ένα επιδόρπιο

γ. Μια γλώσσα

δ. Μια λίμνη

Το Silbo Gomero είναι μια σφυριχτή γλώσσα που ομιλείται στα Κανάρια Νησιά (Ισπανία). Είναι από μια διάλεκτο των Ισπανών. Το Silbo αντικαθιστά κάθε φωνήεν ή σύμφωνο με έναν ήχο σφύριγμα. Τα σφυρίγματα διακρίνονται ανάλογα με τον τόνο και τη συνοχή. Βοηθά στην επικοινωνία ανάμεσα στις βαθιές χαράδρες και τις στενές κοιλάδες των νησιών. Επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων σε απόσταση έως 5 χλμ.

 

Αριθ. 16: Σε ποια γλωσσική ομάδα ανήκουν οι Βάσκοι;

α. Σλαβική

β. Γερμανική

γ. Ρομαντική

δ. Κανένα από τα παραπάνω

Η βασκική είναι μια γλώσσα/διάλεκτος που ομιλείται από τους Βάσκους και άλλους από τη χώρα των Βάσκων, μια περιοχή που καλύπτει τα δυτικά Πυρηναία σε παρακείμενα μέρη της Βόρειας Ισπανίας και της Νοτιοδυτικής Γαλλίας. Η  βασκική δεν σχετίζεται με τις άλλες γλώσσες της Ευρώπης και είναι μια απομονωμένη γλώσσα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη γνωστή γλώσσα. Πιστεύεται ότι είναι μία από τις λίγες προ-ινδοευρωπαϊκές γλώσσες που σώζονται στην Ευρώπη και είναι η μόνη στη Δυτική Ευρώπη. Η προέλευση των Βάσκων και των γλωσσών τους δεν είναι γνωστή, αν και η πιο αποδεκτή τρέχουσα θεωρία είναι ότι οι πρώιμες μορφές των γλωσσών των Βάσκων αναπτύχθηκαν πριν από την άφιξη των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών στην περιοχή.

 

Αριθ. 17: Ποια γλώσσα έχει τους πιο γηγενείς ομιλητές στην Ευρώπη;

α. Ισπανικά

β. Γαλλικά

γ. Αγγλικά

δ. Γερμανικά

Τα γερμανικά έχουν τους περισσότερους γηγενείς ομιλητές στην Ευρώπη ως επίσημη γλώσσα στην Αυστρία, την Ελβετία και το Λίχτενσταιν καθώς και, φυσικά, τη Γερμανία.

 

Αριθ. 18: Ποια είναι η παλαιότερη γραπτή ευρωπαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιείται ως σήμερα;

α. Ελληνικά

β. Ιταλικός

γ. Γαλλικά

δ. Αγγλικά

Τα ελληνικά (και τα παραδοσιακά κινέζικα) είναι οι παλαιότερες γραπτές γλώσσες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

 

Αριθ. 19: Ποιο είναι το μικρότερο κράτος στην Ευρώπη;

α. Μονακό

β. Σαν Μαρίνο

γ. Βατικανό

δ. Λίχτενσταιν

Το κράτος του Βατικανού βρίσκεται στην Ιταλία, στη Ρώμη. Ο Πάπας, ο ηγέτης της παγκόσμιας Καθολικής Εκκλησίας, ζει εδώ μαζί με 800 άλλους πολίτες.

 

Αριθ. 20: Ποιο είναι το πιο δημοφιλές μέρος στην Ευρώπη;

α. Ο Πύργος του Άιφελ (Γαλλία)

β. Το Κολοσσαίο (Ιταλία)

γ. Disneyland (Γαλλία)

δ. Το Βρετανικό Μουσείο (Αγγλία)

Εξήγηση της σωστής απάντησης: Η Disneyland είναι ένα ψυχαγωγικό θέρετρο στο Chessy της Γαλλίας. Δέχεται περίπου 10 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, ενώ για παράδειγμα, ο Πύργος του Άιφελ δέχεται περίπου επτά εκατομμύρια τον χρόνο. Μέσα σε 25 χρόνια από τη λειτουργία της, 320 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφτηκαν τη Disneyland, καθιστώντας την  το πιο δημοφιλές θεματικό πάρκο στην Ευρώπη.

 

Αριθ. 21: Ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη;

α. Ιταλία

β. Ισπανία

γ. Νορβηγία

δ. Ηνωμένο Βασίλειο

Εξήγηση της σωστής απάντησης: Η Νορβηγία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη και τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο. Η ακραία ακτογραμμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φιόρδ και των νησιών, έχει μήκος πάνω από 100.000 χλμ.

 

Αριθ. 22: Πού είναι η μικρότερη πόλη στον κόσμο;

α. Λίχτενσταιν

β. Μονακό

γ. Κροατία

δ. Ουγγαρία

Η μικρότερη πόλη στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι η  πόλη Hum στην Κροατία. Ο πληθυσμός της κυμαίνεται περίπου στα 20 άτομα και εκτός από το ότι είναι διάσημη για το μέγεθός της, είναι επίσης δημοφιλής για το κονιάκ που ονομάζεται biska. Προφανώς, οι αρχαίοι Druids άφησαν εδώ τη συνταγή για αυτό το αλκοολούχο ποτό, πριν από 2.000 χρόνια.

 

Αριθ. 23: Τι δεν μπορείτε να βρείτε στην Ισλανδία;

α. Ηφαίστεια

β. Κουνούπια

γ. Δέντρα

δ. Μπύρα

Παρόλο που υπάρχουν κουνούπια στις γειτονικές σκανδιναβικές χώρες, η Ισλανδία είναι απαλλαγμένη από τα κουνούπια. Δεν υπάρχει σαφής  επιστημονική εξήγηση, καθώς οι συνθήκες στην Ισλανδία είναι παρόμοιες με αυτές των γειτονικών χωρών που έχουν κουνούπια.

 

Αριθ. 24: Ποια είναι η παλαιότερη χώρα στην Ευρώπη;

α. Δανία

β. Σουηδία

γ. Πορτογαλία

δ. Σαν Μαρίνο

Ο Άγιος Μαρίνος είναι επίσημα το παλαιότερο κυρίαρχο κράτος στον κόσμο, καθώς και η παλαιότερη συνταγματική δημοκρατία. Έχει το παλαιότερο γραπτό σύνταγμα στην ιστορία, που δημιουργήθηκε το 1600, το οποίο ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Μαρίνος πήρε το όνομά του από έναν λιθοδόμο με το όνομα Μαρίνος, ο οποίος προήλθε από μια ρωμαϊκή αποικία και ίδρυσε τον Άγιο Μαρίνο ως ανεξάρτητη μοναστική κοινότητα. Αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα και έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ήπειρο.

Αριθ. 25: Πότε έγινε η Κύπρος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

α. 2004

β. 2008

γ. 2011

δ. 2000

Η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.

 

Αριθ. 26: Τα αστέρια σε κύκλο της σημαίας της ΕΕ συμβολίζουν …

α. Το πλανητικό μας σύστημα

β. Το φως του πολιτισμού

γ. Το μέλλον

δ. Τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης.

Υποστηρίζουν τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Ο αριθμός των αστεριών δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό των χωρών μελών, αν και ο κύκλος είναι σύμβολο ενότητας.

 

Αριθ. 27: Κάθε πόσα χρόνια διεξάγονται προεδρικές εκλογές στην Κύπρο;

α. 3

β. 4

γ. 5

δ. 6

Οι προεδρικές εκλογές διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια, ενώ διεξάγονται εκλογές σε περίπτωση κενής θέσης για την εκλογή προέδρου εντός περιόδου 45 ημερών από την κενή θέση μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Το 2019 το σύνταγμα τροποποιήθηκε για να προσθέσει ένα όριο δύο διαδοχικών θητείων.

 

Αριθ. 28: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Euroscola προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές του Λυκείου:

α. Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

β. Να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να αποκτήσουν νέες καλλιτεχνικές δεξιότητες.

γ. Να εκφράσουν τις προσδοκίες και τα σχέδιά τους για την ΕΕ.

δ. Να διδακτούν τις αξίες και τους κανόνες του Χριστιανισμού.

Επίσης, η Euroscola δίνει σε μαθητές ηλικίας 16-18 ετών την ευκαιρία να επισκεφθούν το Στρασβούργο και να γίνουν βουλευτές του ΕΚ για μια ημέρα.

 

Αριθ. 29: Η Κύπρος πραγματοποίησε την εξάμηνη Προεδρία της ΕΕ το …

α. 2011

β. 2012

γ. 2014

δ. 2015

Από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η ​​Κύπρος κατέχει την εξάμηνη εκ περιτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η πρώτη προεδρία της ΕΕ για την Κύπρο.

 

Αριθ. 30: Τι περιέχει το οικόπεδο Αφροδίτης στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική ζώνη (ΑΟΖ);

α. Βενζίνη

β. Φυσικό αέριο

γ. Καύσιμο

δ. Ουράνιο

Το πεδίο φυσικού αερίου της Αφροδίτης είναι το πρώτο πεδίο φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκε και έλαβε άδεια παραγωγής στην ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα, στην ανοικτή Κύπρο.

 

Αριθ. 31: Το πολιτικό σύστημα της Κύπρου είναι …

α. Κοινοβουλευτική δημοκρατία

β. Απόλυτη μοναρχία

γ. Προεδρική Δημοκρατία

δ. Δικτατορία

Ένα προεδρικό σύστημα είναι μια δημοκρατική κυβέρνηση στην οποία ένας αρχηγός κυβέρνησης ηγείται ενός εκτελεστικού σώματος που είναι ξεχωριστό από το νομοθετικό σώμα. Οι αρχηγοί κρατών των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών καλούνται πρόεδροι.

 

Αριθ. 32: Με πόσους βουλευτές εκπροσωπείται η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

α. 3

β. 4

γ. 5

δ. 6

Εξήγηση της σωστής απάντησης: Στις ευρωπαϊκές εκλογές, η Κύπρος είναι μια εκλογική περιφέρεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία εκπροσωπείται σήμερα από έξι ευρωβουλευτές.

 

Αριθ. 33: Ποιος είναι ο ρόλος της Green Dot Κύπρου;

α. Προώθηση της ανακύκλωσης

β. Αποτελεσματική χρήση των πόρων

γ. Προώθηση  σωστών στάσεων και συνηθειών

δ. Όλα τα παραπάνω

Το Green Dot Cyprus είναι το πρώτο σύστημα συλλογικής συμμόρφωσης για συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας στην Κύπρο. Πήρε τη 2η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην κατηγορία «Υποστήριξη της Ανάπτυξης της Πράσινης Αγοράς & Απόδοσης Πόρων» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης Επιχειρήσεων της ΕΕ, 2013 και ήταν μια από τις 10 καλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες στην κατηγορία «Περιβαλλοντική & Εταιρική Αειφορία» στα European Business Awards 2014/2015

 

Αριθ. 34: Σε ποια θέση βρίσκεται η Κύπρος στον Δείκτη Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (CDG)  της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

α. 8η

β. 10η

γ. 18η

δ. 28η

Η Κύπρος βρίσκεται στην 28η θέση. Οι κυριότερες προκλήσεις  σε αυτούς τους δείκτες του CDG είναι: μηδενική πείνα, ποιοτική εκπαίδευση, καθαρό νερό και αποχέτευση, προσιτή και καθαρή ενέργεια, καινοτομία και υποδομές της βιομηχανίας, βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, κλιματική δράση, ζωή κάτω από το νερό, ζωή στην ξηρά , συνεργασίες για τους στόχους.

 

Αριθ. 35: Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου είναι:

α. Αξίες που εφαρμόζονται από λίγα μόνο κράτη μέλη

β. Κοινές αξίες της ΕΕ

γ. Μη ασφαλείς αξίες

δ. Αξίες που παραβιάζονται

Οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου. Αυτές οι αξίες ενώνουν όλα τα κράτη μέλη – καμία χώρα που δεν αναγνωρίζει αυτές τις αξίες μπορεί να ανήκει στην Ένωση.

 

Αριθ. 36: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα ζει η πλειοψηφία των Κυπρίων;

α. Ιταλία

β. Ισπανία

γ. Ηνωμένο Βασίλειο

δ. Γερμανία

Εξήγηση της σωστής απάντησης: Η πλειοψηφία των Κυπρίων ήρθε ως κύμα στη Βρετανία στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Ήρθαν για διάφορους λόγους – οικονομικοί λόγοι, εκπαίδευση, για να ξεφύγουν από την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο. Οι Κύπριοι άρχισαν να σχηματίζουν οργανισμούς και ενώσεις για να διατηρήσουν την ταυτότητά τους και να δημιουργήσουν μια ισχυρότερη αίσθηση κοινότητας.